School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Vertrouwenspersoon

Interne Vertrouwenspersoon

Naast leerkracht fungeer ik ook als vertrouwenspersoon op school De Burcht. 
Het kan voorkomen dat uw kind, gedurende de tijd op onze school, tegen problemen aanloopt.
In eerste instantie kunt u die bespreekbaar maken met de leerkracht, de intern begeleider of de schoolleiding.  
 
Soms is het echter nodig om de vertrouwenspersoon te benaderen omdat u via bovenstaande kanalen vastloopt.
Dat kan gelden voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. Bijvoorbeeld als het gaat om het ervaren van pestgedrag of (seksuele) intimidatie;
tussen leerlingen onderling, maar ook tussen leerling-leerkracht of leerkracht-ouder(s).  

De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor en denkt mee over mogelijke vervolgstappen. Hij/zij is daarbij onafhankelijk, onpartijdig en deelt in principe geen informatie met derden. Om te kunnen helpen is het soms nodig om de informatie met iemand te bespreken. Dit gebeurt alleen met instemming van uw kant. 

Mocht u met mij in gesprek willen gaan, mijn contactgegevens vindt u bovenaan deze pagina. Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Contactgegevens:   juf José van den Ham 
                                    j.vandenham@school-deburcht.nl  
                                    0418-671666