School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Team 2020-2021

Groep 0/1/2

ma, di & 1 wo in de maand juf José de Kloe

do, vr & 1 wo in de maand juf Charell

wo om de week juf Ellen

Groep 3/4

ma t/m vr juf Willemieke

Groep 5/6

ma, di & wo juf Margriet

do & vr – juf Ellen

Groep 7

ma, di – juf Jindhy

wo, do & vr – juf Carola

Groep 8

ma, di  – juf Jindhy

wo, do & vr – juf Carola

Arrangementen

Juf Annemieke 

Juf José v.d. Ham

IB

ma & di – juf Carola

ICT

Juf Jindhy – vrijdagmiddag