Team

Groep 0/1

 • Juf Jindhy – maandag t/m vrijdag

Groep 2

 • Juf Carola –  maandag t/m vrijdag 

Groep 3/4

 • Juf Charell – maandag, donderdag

 • Juf José – dinsdag, woensdag, vrijdag

Groep 5

 • Meester Wim – maandag, dinsdag, donderdag

 • Juf Evelien – woensdag, vrijdag

Groep 6

 • Meester Werner – maandag, dinsdag, woensdag & vrijdag
 • juf Talitha – donderdag

Groep 7/8

 • Juf Marloes – maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

 • Juf Roos – woensdag

IB

juf Els – donderdag

ICT

meester Wim – woensdag

RT

 • Juf Wouda

Onderwijsassistente

 • Juf Lotte – maandag- t/m vrijdagmorgen (groep 3/4)