School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Identiteitscommissie

De School met de Bijbel De Burcht is een christelijke school. Het is belangrijk dat ouders en school actief betrokken zijn, om de identiteit op de juiste manier vorm te geven in de praktijk van alledag.

Behoud van de identiteit

Om ervoor te zorgen dat de scholen van de Stichting hun eigen identiteit ‘couleur locale’ waarborgen, heeft iedere school een identiteitscommissie. Voor de School met de Bijbel ‘De Burcht’ bestaat de commissie op dit moment uit vijf leden. Deze leden zijn belijdend lid van een protestante kerk passend bij de grondslag van de stichting. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. 

De leden van de commissie zijn zoveel mogelijk ouder of verzorger van één of meer kinderen die onderwijs ontvangen op de school en dragen het christelijk onderwijs een warm hart toe. 

Ook bij sollicitatieprocedures

Daarnaast is er ook een identiteitscommissielid vertegenwoordigd bij een sollicitatieprocedure.  Bij vacatures wordt de procedure gevolgd die in het reglement van SCOB beschreven staat.