School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Activiteitencommissie

Als school kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. De activiteitencommissie regelt onder andere het vervoer voor uitstapjes, hulp bij de koningsspelen, vossenjacht, afscheidsavond groep 8 en veel andere dingen. Ook zorgen zij voor de koffie tijdens schoolactiviteiten.

Wat doet de AC

De ActiviteitenCommissie (AC) bestaat uit 1 leerkracht en 9 ouders. Zij ondersteunt bij verschillende jaarlijkse activiteiten zoals;  Actie for Kids, pannenkoekdag, sinterklaasviering, kerstviering, paaslunch, Koningsspelen, vossenjacht en afscheid groep 8. Bij sommige activiteiten nemen ze ook een stuk organisatie over. 

De activiteitencommissie bekostigt de activiteiten uit de ouderbijdrage. Het financieel jaaroverzicht ligt voor belangstellenden één keer per jaar ter
inzage bij de directie.

De activiteitencommissie vergadert een aantal keer per jaar met elkaar op school, waarna de taken worden verdeeld om deze verder uit te werken.

U kunt suggesties voor activiteiten aanleveren bij de voorzitter van de activiteitencommissie. Zij zullen dit met elkaar bespreken en indien nodig overleggen met de directie.

Lid zijn van de activiteitencommissie betekent dus; meer betrokkenheid bij de school en de kinderen in het bedenken en organiseren van leuke activiteiten!