School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Informatie

Schoolgids

Hier treft u de schoolgids van dit cursusjaar aan. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de schoolgids, neemt u dan contact op met de school. 

De schoolgids is op de School met de Bijbel ‘De Burcht’ inmiddels een vertrouwd document geworden. In deze gids vindt u informatie over de gang van zaken op onze school. Deze gids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben, als voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. 

De School met de Bijbel ‘De Burcht’ is een open school, waar alle kinderen van het dorp welkom zijn. Het is een school met een herkenbare, christelijke identiteit. In deze gids leest u hoe wij het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm willen geven. Daarnaast vindt u in deze gids het antwoord op veel praktische vragen. Graag trekken wij in het onderwijsproces samen met u als ouder/ verzorger op. Voel u vrij om gevraagd en ongevraagd uw mening/advies/tip via de mailbox of persoonlijk met ons te delen. Wij stellen uw betrokkenheid op prijs. 

Ook voor dit nieuwe jaar bidden we om de onmisbare zegen van de Heere God, tot eer en verheerlijking van Zijn Naam.