School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij belangrijk. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij haar/zijn school en de leerkracht.

Betrokkenheid

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Ouders kunnen zitting nemen in commissies zoals MR, IC, AC of als toezichthouder bestuur.

Formele contactmomenten

  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar over het komende schooljaar.
  • Er zijn vaste contactmomenten rondom de rapporten.
  • Maandelijks ontvangt u per mail een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
  • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten, de IB’er of de directeur.

Vieringen, Informatie-avond, Open dag

Informele contactmomenten

– Wij staan stil bij bid- en dankdag en gaan met de kinderen van school die ochtend naar de kerk waar een speciale kinderdienst wordt gehouden.

– De Kerstviering wordt gehouden in de Kerk waarbij ouders, familie en belangstellenden aanwezig mogen zijn.

– De Paas- of Pinksterviering wordt in de kerk gehouden.

– Op de informatie avond krijgt u informatie over de lessen die, in de  groep waarin u kind zit, worden gegeven.

– Op de open dag komen de nieuwe leerlingen een kijkje nemen in de kleuterklassen.

– Tijdens het afscheid van groep 8 wordt er door de leerlingen een musical opgevoerd, ouders, opa’s en oma’s  van die leerlingen worden hiervoor uitgenodigd