School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Gastles Romeinen

Groep 7b/8 heeft een gastles, van het Noord-Brabants museum, over romeinen in de klas gehad. Het museum wordt verbouwd met als gevolg dat de expositie over de romeinen gesloten is.