Gastles Romeinen

Groep 7b/8 heeft een gastles, van het Noord-Brabants museum, over romeinen in de klas gehad. Het museum wordt verbouwd met als gevolg dat de expositie over de romeinen gesloten is.

Sintviering in groep 1-2

Vrijdagmorgen 04 december jl. was het feest in groep 1/2. Eerst waren er spelletjes in de klas en later op de ochtend werd er hard op de deur geklopt en was er een zak met cadeautjes verstopt in de school.

Sintviering in groep 6-7a

Op vrijdagmorgen 04 december jl. was het pakjes ochtend in groep 6-7a. Het werd een gezellige boel met 2 juffen in de klas. De kinderen hadden leuke surprises gemaakt voor een klasgenootje en natuurlijk de jufs.

Sintviering in groep 7b-8

Vrijdagmorgen was het pakjes ochtend in gr 7b-8. De leukste creaties kwamen voorbij, de kinderen hebben er veel energie in gestoken om een leuke surprise te maken voor een klasgenoot.

Thema Sinterklaas in groep 1/2

In deze periode wordt er gewerkt aan het thema ‘sinterklaas’, wij volgen dagelijks het sinterklaasjournaal in de groep en maken werkjes over het thema. De rommelpieten zijn ook nog op bezoek geweest in groep 1/2 en hebben ontzettend veel rommel gemaakt. Vrijdag 27 november jl. hebben de kinderen pietengym gehad.

Bezoek aan het Willem van Oranjecollege in Wijk & Aalburg.

Op 13 november jl. brachten groep 7 & 8 een bezoek aan het Willem van Oranjecollege in Wijk & Aalburg. Alle afdelingen van de school werden bezocht (houtbewerking, metaal, zorg, theoretische leerweg). Er is een muziekles gevolgd en afgesloten werd met pannenkoeken bakken en lekker opeten.

Kinderboekenweek

In de week van 08 t/m 16 oktober jl. was het de kinderboekenweek. Het thema dit jaar was ‘en toen’.

Thema dierentuin

De afgelopen periode hebben de kleuters aan het thema ‘dierentuin’ gewerkt. Ze hebben kennis gemaakt met allerlei dieren.

Bezoek boerderij gr 0-1-2

Op donderdagmiddag 01 oktober jl. en vrijdagmorgen 02 oktober jl. hebben de groepen 0-1-2 als afsluiting van het thema ‘Boerderij” een bezoek gebracht aan een echte boerderij. Het waren leerzame momenten.