School met de Bijbel De Burcht – Oranjestraat 1A, 5308 JW Aalst – Tel 0418-671666

Actie ‘red een kind’

Naar aanleiding van de christelijke kinderboekenweek is de actie ‘red een kind’ gestart.                                         Worden wat je wil voor elk kind.

De kinderen kregen een spaarkaart mee naar huis waarop figuren stonden. Deze figuren stonden symbool voor een beroep. Elk symbool (beroep) was 1 euro waard. Er kon zowel contant als via een QR-code gespaard worden. De volle spaarkaarten zijn opgehangen in de hal van de school. In totaal is er voor € 774,40 contant gespaard, het digitale spaarbedrag krijgen wij binnenkort te horen. Waarschijnlijk naderen wij de € 1000,00 wel. Wat een enorme inzet van de leerlingen om zoveel geld bij elkaar te sparen voor andere kinderen.