Sneeuwpret

Ook  op het schoolplein werd genoten van de sneeuw.

Acrogym & airhockey

Vrijdagmorgen hebben de kinderen acrogym & airhockey gehad van juf Jindhy.

Gastles Romeinen

Ook groep 6/7a heeft een gastles over de romeinen in de klas gehad i.p.v. in het Noord-Brabants museum.

Gastles Romeinen

Groep 7b/8 heeft een gastles, van het Noord-Brabants museum, over romeinen in de klas gehad. Het museum wordt verbouwd met als gevolg dat de expositie over de romeinen gesloten is.

Sintviering in groep 1-2

Vrijdagmorgen 04 december jl. was het feest in groep 1/2. Eerst waren er spelletjes in de klas en later op de ochtend werd er hard op de deur geklopt en was er een zak met cadeautjes verstopt in de school.

Sintviering in groep 6-7a

Op vrijdagmorgen 04 december jl. was het pakjes ochtend in groep 6-7a. Het werd een gezellige boel met 2 juffen in de klas. De kinderen hadden leuke surprises gemaakt voor een klasgenootje en natuurlijk de jufs.

Sintviering in groep 7b-8

Vrijdagmorgen was het pakjes ochtend in gr 7b-8. De leukste creaties kwamen voorbij, de kinderen hebben er veel energie in gestoken om een leuke surprise te maken voor een klasgenoot.

Thema Sinterklaas in groep 1/2

In deze periode wordt er gewerkt aan het thema ‘sinterklaas’, wij volgen dagelijks het sinterklaasjournaal in de groep en maken werkjes over het thema. De rommelpieten zijn ook nog op bezoek geweest in groep 1/2 en hebben ontzettend veel rommel gemaakt. Vrijdag 27 november jl. hebben de kinderen pietengym gehad.